Online vedené meditace na hloubkovou očistu čakrového systému

AKTURÁLNĚ NENÍ OTEVŘEN NONÝ KURZ

Vím, že né každý může přijít na seminář anebo retreat, a proto nově přináším 5denní kurzík meditací zaměřených na hloubkovou očistu čaker.

Tyto meditace jsou účinné a přitom příjemné, ale i přesto je pro mě důležitý osobní kontakt, abych případně mohla říci, jak se vypořádat s emocemi a věcmi, co se mohou nořit napovrch.

Hovory budou probíhat na Skype, kdy před meditací bude nějaké povídání a taktéž po meditaci, kdy každý má možnost se na cokoliv zeptat i soukromě.

Co je to čakorvý systém?

Čakry jsou energetické toky, které přenášejí energii z vesmíru a ze Země do našeho fyzického těla a dále ji rozvádějí po těle. Jsou přímo spojeny se žlázami s vnitřní sekretací, které vypouštějí do těla hormony a tím přímo ovlivňují to, jak se cítíme.

Energetických center v těle máme tisíce, ale těch nejhlavnějších čaker je 7. Každé z těchto hlavních center má svou vlastní oblast v životě, a proto jeho funkci ovlivňuje něco jiného.

Čakru lze zanést tím, že neprojevujeme emoce a nejednáme v souladu sami se sebou, a tím všechnu emoční špínu ukládáme do čaker a ty zpomalují své proudění a snižují přísun energie.

Kořenová čakra

První čakra je o vybudování si zdravé jistoty, jistoty vnitřní, která se neopírá o věci venku, ale o postoje, které máme sami v sobě.

Pokud je čakra zanesená, jsme závislí na ostatních a chybí nám chuť v životě kráčet dopředu. Pociťujeme pocity zoufalství, násilí a nenávist. Přichází myšlenky typu: chci umřít, nestojí to za to.

Pokud tato čakra funguje, tak jste pevní a stabilní dokážete pečovat a podporovat sebe i blízké. Cítíme, jak životem proudí dobro. Vnímáme, že jsme podporováni a pomoci se nám dostane vždy, když o ní požádáme. Jste trpěliví a klidní.

Křížová čakra

V této čakře je podstata toho, že víme, že to, co děláme je dostatečně dobré. Je to centrum tvořivosti, sexuality a chuti.

Pokud je zanesená, tak nám připadá, že nejsme dobří a nestojíme za nic, že si nezasloužíme hmotné věci a že jsme byli o něco zásadního v životě ošizeni. Vzniká pocit frustrace.

Pokud funguje, dopřáváme si dostatek odpočinku, jídla, pohybu, peněz a legrace a přitom víme, že naše hodnota v těchto věcech není, ale je uvnitř nás. Tvoříme si zdraví hranice, které chrání naší životní sílu. Budete vědět, že si zasloužíte naprosto vše a to bez nějakého důvodu.

Čakra soleru plexu

Je zaměřena na osobní identitu a sebehodnotu, toho, jak se vnímáme a jak interagujeme se světem.

Pokud je čakra zanesená, máme potřebu, aby nás uznávali ostatní a tak se chováme podle toho, co chtějí jiní, protože toužíme po uznání a pochvale. Odevzdáváme svou sílu ostatním a necháme je, aby oni určovali kým jsme, podle jejich názoru a ten bereme za pravdu.

Pokud čakra funguje, víme, jaká je naše hodnota a síla, víme, že dokážeme zrealizovat naše sny a jdeme si za svými cíli. Dokážeme překonat těžké fyzické i psychické situace.

Srdcová čakra

Je nositelkou bezpodmínečné lásky. Lásky k sobě a tím i k druhým a přináší nám lásku na všechny úrovně jako je fyzická, emoční a psychická. Přináší vnitřní nevinnost a čistotu.

Pokud je zanesená, milujeme jen toho, kdo odpovídá naším představám o tom, co je správně. Kriticky posuzujeme ostatní. Napodobujeme lásku, místo toho, abychom jí opravdu cítili.

Pokud čakra funguje, dáváme lásku tím, že vše bezpodmínečně milujeme a přijímáme a naše bytí je darem pro každého, s kým se setkáme.

Krční čakra

Je sídlem pravdivosti a velmi jemné božské energie a přímo ji ovlivňuje, co naším hrdlem projde, pokud užíváme návykové látky jako je alkohol, cigarety, relaxační drogy, tak tím zavíráme čakru a to platí i pro přejídání.

Pokud je čakra zanesená, tak jsme tiší a neprojevujeme nic, co si myslíme, věříme, že nemáme právo na názor.

Pokud čakra funguje, jsme otevření a komunikujeme přímo s láskou, co si myslíme a jak věci cítíme. Říkáme pravdu a jsme plně ve své vlastní integritě.

Čelní čakra

Dodává energii naší mysli a psychice, aby byla jasná a čistá. Učí nás vlastní jistotě a nepochybovat o tom, jak vnímáme sebe a jak okolí. Sjednocuje obě hemisféry mozkové a přináší nám moudrost.

Pokud je čakra znečistěná, vnímáme vše na intelektuální rovině. Soudíme jen z omezeného pohledu a nevidíme svět duchovní a emoční. Jsme kritičtí a vidíme opravdu zúženým pohledem.

Pokud čakra funguje, pěstujeme moudrost a dáváme to nejlepší ze sebe. Povzbuzujeme ostatní v duchovním vývoji a vedeme je ke zdravému rozhodování. Žijeme podle vesmírných principů a víme, že nás život provádí všemi situacemi.

Korunní čakra 

Korunní čakra v sobě nese psychologickou zralost. Jejímu rozkvětu napomáhají těžké životní situace, protože ty nás učí hlubšímu duchovnímu vhledu. Přináší nám pocity blaženosti a jednoty s celkem.

Pokud je čakra zanesená, stáváme se sobeckými a že jen snaha a těžká dřina nás ponese životem. A že jen snaha a tvrdá práce určí to, jaký náš život bude.

Pokud je čakra funkční, víme, kým jsme. Víme, že námi proudí božská síla a ztotožňujeme se s ní, protože víme, že právě z ní pocházíme. Necháváme život, aby nás nesl k tomu nejlepšímu, co pro nás může být a s důvěrou jsme unášeni proudem klidu a míru.

Co je obsahem kurzu?

V našem kurzíku si projdeme čakry od první do čtvrté, kdy na každou čakru použijeme mantru. Protože mantry jsou opravdu silné, je vhodné meditace s nimi provádět na přímo pouze do 4. čakry a další čakry projít pouze v meditaci světlem.

Takže 4 meditace budou zaměřeny na konkrétní čakru a lehce na prozáření i ostatních a poslední 5 meditace je taktéž s mantrou na harmonizaci všech čaker.

Cena pětidenního kurzu:

850,-

Ve formuláři se můžete na cokoli zeptat anebo se přímo zaregistrovat.

Anebo taktéž na emailu annie@sebepohlazeni.cz

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů
 a též s obchodními podmínkami.