Meditační a jógové retreaty

ZNOVU OBJEVENÍ SPOKOJENÉHO BYTÍ

Každý z nás potřebuje prostor sám pro sebe. Prostor, kde může naslouchat tomu hlasu uvnitř, který volá o určité prosby a vyžaduje po nás změnu. 
Našim záměrem je vytvořit místo, kde se můžete cítit bezpečně a nechat veškeré obavy a myšlenky stranou.
Zaměřujeme se především na PROŽITEK aby každý pocítil klid a lásku, kterou už v sobě dávno má a po návratu do běžného života jí mohl rozprostřít kolem sebe.
KLID V DUŠI, PŘINÁŠÍ MÍR DO SVĚTA.

31.1. – 2.2. 

v Nebeské Rybné v krásné lesní chatě Neberybka (59 km od Pardubic)

Ze srdce do srdce, retreat zaměřený na znovuobjevení vlastní hodnoty.

Co kdybych Vám řekla příběh? 

Narodilo se božské dítě. Nádherné a čisté, po mnoho let ho nikdy nenapadlo, že by bylo špatné anebo že dělá něco špatně, vůbec nad tím nepřemýšlelo. Když ho bolel zub, začalo brečet a naopak, když rodiče byli šťastní, tak se smálo. Bylo zrcadlem vnitřních pocitů rodičů. Sálo z nich všechny jejich povahové rysy do sebe.
Pokud mamince, nebylo dobře, děťátko plakalo, pokud byla nervózní, i ono bylo, jenže v tomto světě málo která maminka umí toto číst, a tak se na děťátko zlobila. Zlobila se na to, proč není hodné a proč se nechová tak, jak by si ona sama přála. 

A tak ho začala učit odmítat emoce a pocity, které cítí. Když zlobilo, jasně najevo mu dala, že se jí takové nelíbí a až bude hodné, tak bude opět hodno její lásky. Ono se díky tomu naučilo, že jen pokud bude dělat věci, které se po něm chtějí a bude „hodné“, tak bude hodno lásky. Děťátko pak zapomnělo na sebe a začalo se chovat nepřirozeně, začalo se chovat tak, aby ho ostatní měli rádi, jenže uvnitř plakalo, protože cítilo, že to co dělá, není to, co opravdu chce. 

VŠE V NAŠICH ŽIVOTECH SE ODVÍJÍ OD NAŠEHO POHLEDU NA NÁS SAMOTNÉ.

Na tomto pobytu se budeme navracet k sobě. Otevírat brány toho DOVOLIT SI BÝT takoví, jací se cítíme uvnitř sebe.

Budeme se rozpomínat na to jak úžasní jsme a že jen tím, že jsme se narodili jsme už dostatečně hodní života.
Života, ve kterém můžeme říkat a dělat to, co opravdu chceme

– VÍCE INFORMACÍ ZDE –