Meditační a jógové retreaty

ZNOVU OBJEVENÍ SPOKOJENÉHO BYTÍ

Každý z nás potřebuje prostor sám pro sebe. Prostor, kde může naslouchat tomu hlasu uvnitř, který volá o určité prosby a vyžaduje po nás změnu. 
Našim záměrem je vytvořit místo, kde se můžete cítit bezpečně a nechat veškeré obavy a myšlenky stranou.
Zaměřujeme se především na PROŽITEK aby každý pocítil klid a lásku, kterou už v sobě dávno má a po návratu do běžného života jí mohl rozprostřít kolem sebe.
KLID V DUŠI, PŘINÁŠÍ MÍR DO SVĚTA.

obsazeno

31.1. – 2.2. 

v Nebeské Rybné v krásné lesní chatě Neberybka (59 km od Pardubic)

Ze srdce do srdce, retreat zaměřený na znovuobjevení vlastní hodnoty.

Co kdybych Vám řekla příběh? 

Narodilo se božské dítě. Nádherné a čisté, po mnoho let ho nikdy nenapadlo, že by bylo špatné anebo že dělá něco špatně, vůbec nad tím nepřemýšlelo. Když ho bolel zub, začalo brečet a naopak, když rodiče byli šťastní, tak se smálo. Bylo zrcadlem vnitřních pocitů rodičů. Sálo z nich všechny jejich povahové rysy do sebe.
Pokud mamince, nebylo dobře, děťátko plakalo, pokud byla nervózní, i ono bylo, jenže v tomto světě málo která maminka umí toto číst, a tak se na děťátko zlobila. Zlobila se na to, proč není hodné a proč se nechová tak, jak by si ona sama přála. 

A tak ho začala učit odmítat emoce a pocity, které cítí. Když zlobilo, jasně najevo mu dala, že se jí takové nelíbí a až bude hodné, tak bude opět hodno její lásky. Ono se díky tomu naučilo, že jen pokud bude dělat věci, které se po něm chtějí a bude „hodné“, tak bude hodno lásky. Děťátko pak zapomnělo na sebe a začalo se chovat nepřirozeně, začalo se chovat tak, aby ho ostatní měli rádi, jenže uvnitř plakalo, protože cítilo, že to co dělá, není to, co opravdu chce. 

VŠE V NAŠICH ŽIVOTECH SE ODVÍJÍ OD NAŠEHO POHLEDU NA NÁS SAMOTNÉ.

Na tomto pobytu se budeme navracet k sobě. Otevírat brány toho DOVOLIT SI BÝT takoví, jací se cítíme uvnitř sebe.

Budeme se rozpomínat na to jak úžasní jsme a že jen tím, že jsme se narodili jsme už dostatečně hodní života.
Života, ve kterém můžeme říkat a dělat to, co opravdu chceme

13.3. – 15.3. 

v Nebeské Rybné v krásné lesní chatě Neberybka (59 km od Pardubic)

Ze srdce do srdce, návrat k sobě.

Spokojený a šťastný život není jen pro vyvolené.

Je pro každého na tomto světě. NENÍ TO NÁHODA, JE TO ROZHODNUTÍ.

Jak je možné, že v jiných částech, kde je chudoba, jsou lidé naprosto šťastní a vděční za vše, co mají? Není tam touha a lačnění po šíleném konzumu. Je tam vděčnost a pokora. V naší krásné zemi je všeho dostatek, až nadbytek, VELKÁ většina si ho může dovolit, ale také velká většina lidí trpí DEPRESEMI.

JAK JE MOŽNÉ, KDYŽ MÁME VŠE, CO POTŘEBUJEME K PŘEŽITÍ, JSME V DEPRESÍCH?

JAK JE MOŽNÉ, ŽE TI, CO NEMAJÍ NIC JSOU ŠŤASTNÍ?

Je to o nás, o našem nastavení. V dětství jsme převzali od rodičů a společnosti určitý pohled na život a tomu věříme, že tak je. Zapomněli jsme, že to nemusí být pravda, stejně jako když jsme věřili v Ježíška. Stejně tak věříme mnohým nepravdám. To tyto nepravdy nás činí nešťastné.

Stejně jako když se zraní tělo a tělo ho samo hojí, tak náš život nás sám uzdravuje. A uzdravuje nás pomocí nepříjemných situací a pocitů, aby nám připomněl, že nežijeme v pravdě, že něco co děláme není v souladu s námi samotnými a že potřebujeme ZMĚNU. Změna není o tom něco vykonat, ale je to o tom JINAK ŽÍT.

Na tomto RETREATU si ukážeme způsoby, jak pracovat s naším tělem, povíme si o čisté stravě a o očistách. O tom, co je dobré zařadit do života, jako jóga a každodenní protahování a pohyb. Dále si ukážeme techniky, které pomohou držet klidnou mysl a kontrolu nad svým chováním, bez automatického chování. A také si ukážeme, jak lze pracovat s emocemi. S tím, jak zvládat složité situace a momenty.

Pojďte společně objevovat sami sebe, to co je uvnitř Vás a zbavit se všeho, co nejste VY, to je způsob, jak být opravdu sám sebou. Vzít pak všechnu sílu a podporu, kterou tu nabudete a vložit ji do změny ve Vašem běžném životě. Zasloužíte si lásku, hojnost a spokojený život. To vše může být, když budete každý den pracovat na tom, aby Vám bylo dobře, aby Vaše srdce bylo zalité vděčností a sebeláskou.

– VÍCE INFORMACÍ ZDE –